+421 917 44 66 88         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.           ensk

50 rokov výroby cementu na južnom Celebese

1

 Na základe pozvania indonézskej strany k výročiu 50 rokov výroby cementu na južnom Celebese vycestovala, skupina slovenských občanov na čele s Ing. Ladislavom Dobrodenkom, CSc. Hlavným inžinierom projektu cementárne a elektrárne a zároveň autorským dozorom pri výstavbe prvej cementárne na južnom Celebese. Sprevádzali ho konateľ spoločnosti O.M.C Invest spol. s.r.o. Mário Červenka, MBA Ing. Stanislav Švajčík, MBA finančný riaditeľ spolu s  lekárskym doprovodom MUDr. Robertom Vetrákom, MPH

 Tento príbeh začína v roku 1961, Indonézska vláda rozhodla postaviť cementáreň na južnom Celebese ako jeden z prostriedkov na rozvoj tohto regiónu.

Bolo to múdre a strategické rozhodnutie indonézskej vlády, načo zareagovala vtedy Česko-Slovenská Republika prostredníctvom podniku zahraničného obchodu Pragoinvest a dohodla s indonézskou stranou technickú pomoc pri prieskume surovinových zdrojov, staveniska, prieskumu vodných zdrojov, projektu stavebného i strojno-technologického zariadenia ako aj technickú pomoc počas výstavby, dodávku technologického zariadenia cementárne elektrárne, montáže a uvedenia diela do prevádzky.

Moja účasť na tomto projekte prostredníctvom Keramoprojektu Trenčín predstavovala, účasť v kontraktačnej skupine Pragoinvestu, vyhľadanie staveniska, jeho zameranie, inžiniersko-geologický prieskum, vyhľadanie vodných zdrojov, vody pitnej, technologickej a chladiacej. Proces vyhľadávania suroviny a staveniska prebiehal približne trištvrte roka. Prieskum surovinovej základne vykonal profesor Hovorka, ostatné ako už bolo povedané zameranie staveniska, inžiniersko-geologický prieskum staveniska, vyhľadanie a prieskum vodných zdrojov zabezpečila skupina Keramoprojektu pod vedením Dobrodenku.

S odstupom času sa tento proces, z hľadiska výsledku zdá zvládnuteľný ale v podmienkach tejto krajiny bez akýchkoľvek mapových alebo krajinárskych podkladov bol veľmi zložitý a rizikový. Z odstupom času môžem konštatovať, že vec sa podarila a pripúšťam, že aj pomocou šťastia a odvahy viac ako racionálneho zázemia.

Uvediem len jeden príklad inžiniersko-geologický prieskum staveniska. Geologická stavba územia bol krasový vápenec, ktorého pozitívny aj negatívny reliéf zjednodušene vyzeral ako „ementálsky syr“ pričom odborná literatúra odporúča nepoužiť takéto územie ako stavenisko investičného celku. Iných možností však bolo málo, respektíve takmer žiadne a práve preto som sa rozhodol vykonať inžiniersko-geologický prieskum v tejto lokalite.

Cesta inžiniersko-geologického prieskumu bola veľmi zložitá, bolo potrebné doniesť vrtnú súpravu z Československa, vrtnú osádku z Bandungu na Jáve, časť vzoriek vyhodnotiť na mieste a časť poslať na rozbor do Československa. Výsledok bol teda taký, že následne doma v Keramoprojkte Trenčíne sme spracovali stavebné projekty cementárne a elektrárne na základe technologického projetktu Přerovských Strojíren a  Československých závody naftových motorov Praha.

Následovala technická pomoc pri výstavbe na ktorej sa zúčastňovali aj ďalšie Česko-Slovenské podniky.

Osobne som strávil na tomto projekte obdobie od roku 1961 – 1965. Bolo to obdobie veľkých výziev ale aj rizík. Zo subjektívneho hľadiska považujem toto obdobie svojej inžinierskej praxe za úspešné aj keď sa tento úspech nerodil ľahko. Napriek všekým rizikám vraciam sa k tomuto obdobiu môjho života rád, najmä preto, že vnútorne cítim, že spomínané aktivity mali pozitívny výsledok nielen vo forme úspešne završeného projektu ale nezaplatiteľná skúsenosť mala svoje odozvy aj ďalšie odozvy v praktickom aj osobnom živote.

2

3

4

Kontakt pre média:


Bc. Tomáš Rožič
PR & business development manager
O.M.C. Invest
E-mail: rožič@omcinvest.com
Tel.: +421 911 477 514

Spoločnosť O.M.C. Invest bola založená v  roku 2006 ako developerská spoločnosť a  postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. V  súčasnosti pôsobí ako investičná spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva, strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a  private equity. Realizuje vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľa ako investor a odborný garant na ďalších projektoch svojich partnerov. Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva pre nich investičné príležitosti a následne poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov, finančných analýz a právneho poradenstva. Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií a workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva.

 Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v  oblasti výroby a  obchodu, vlastní značku Kalvín Wood, ktorá sa zaoberá výrobou a  predajom luxusného nábytku na domácom a  zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, je členom Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory, Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska , Zväzu spracovatelov drveva SR a Zväzu hotelov a restauraci SR . Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje v rôznych charitatívnych projektech.