+421 917 44 66 88         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.           ensk

O.M.C. Invest súčasťou debaty o budúcnosti Slovenského poľnohospodárstva

1

 Dňa 22. novembra 2018 sa v Trnave, v hoteli Holiday Inn konalo pravidelné podujatie, konferencia Agroprogress 2018, na ktorej organizácii sa zúčastnila aj naša spoločnosť, O.M.C. Invest v pozícii hlavného partnera konferencie. Aktuálna téma podujatia: „Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ“ pritiahla do priestorov konferenčnej sály viac ako 120 návštevníkov z radov odborníkov a manažérov z poľnohospodárskeho sektora.

Keďže poľnohospodárstvo je oblasť, ktorá sa bezprostredne dotýka aj našej spoločnosti, konferencie a otvorenej debaty o budúcnosti slovenského poľnohospodárstva s prizvanými odborníkmi sa ako zástupcovia O.M.C. Invest zúčastniliIng. Ladislav Dobrodenka CSc., Bc. Tomáš Rožic a Bc. Silvia Topoľská.

Témy a názory, ktoré odzneli počas dvoch obsahových blokov vyústili k záveru, že slovenské poľnohospodárstvo potrebuje stabilné a rovnocenné postavenie v EÚ, čo zabezpečí jeho vyššiu konkurencieschopnosť a tým i väčšie zastúpenie slovenských tovarov na pultoch obchodných reťazcov. Okrem toho je potrebné zjednotiť strategické ciele, čo však bez podpory štátu nebude možné. Budúcnosť slovenského poľnohospodárstva nie je len v rukách EÚ, a preto sa treba snažiť zlepšiť jeho postavenie najmä na národnej úrovni.

2

3

4

5

Kontakt pre média:


Bc. Tomáš Rožič
PR & business development manager
O.M.C. Invest
E-mail: rožič@omcinvest.com
Tel.: +421 903 477 516

Spoločnosť O.M.C. Invest bola založená v  roku 2006 ako developerská spoločnosť a  postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. V  súčasnosti pôsobí ako investičná spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva, strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a  private equity. Realizuje vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľa ako investor a odborný garant na ďalších projektoch svojich partnerov. Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva pre nich investičné príležitosti a následne poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov, finančných analýz a právneho poradenstva. Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií a workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva.

Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v  oblasti výroby a  obchodu, vlastní značku Kalvín Wood, ktorá sa zaoberá výrobou a  predajom luxusného nábytku na domácom a  zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, je členom Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory, Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska , Zväzu spracovatelov drveva SR a Zväzu hotelov a restauraci SR . Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje v rôznych charitatívnych projektech.